Back to top

DUURZAAMHEID

Duurzaam
FENIX is een duurzaam materiaal. De duurzaamheid is een belangrijke kwaliteit waardoor het vooral aantrekkelijk is vanuit milieu-oogpunt. Een lange levensduur betekent minder afval en besparing van hulpbronnen.

Verwijdering en recycling
FENIX is een materiaal dat is geclassificeerd als niet-gevaarlijk door Arpa Industriale. Verwijdering als gevolg van enige verwerking moet plaatsvinden na toewijzing van de aangewezen Europese Afvalcode ten laste van de gebruiker en moet worden behandeld overeenkomstig de huidige wetgeving. Er moet terdege aandacht worden besteed aan het toepassen van de juiste CER-index en het opvolgen van de regelgeving betreffende verwijdering wanneer het materiaal is verwerkt en gebruikt voor het creëren van artikelen en samengestelde producten door klanten/gebruikers.

CERTIFICERINGEN

FENIX NTM en FENIX NTA is gecertificeerd volgens:

- NSF (geschiktheid voor gebruik als werk- en niet-werkoppervlakken van voedselverwerkingsapparatuur waarop direct contact met voedsel tijdens normale bereidings- of opslagactiviteiten niet is bedoeld, verwacht of redelijk is)

- Greenguard GOLD en M1 volgens Building Information Foundation RTS (FENIX als product ontworpen voor gebruik in binnenruimtes voldoet aan strikte chemische emissielimieten)

- EU-voorschrift 10/2011 en volgend updates onder geselecteerde condities (FENIX is een materiaal dat geschikt is voor contact met voedsel).

FENIX NTM FR van 0,9 mm en FENIX NTA van 0,7 mm is gecertificeerd IMO MED (geschikt voor marine apparatuur).