Back to top

Een duurzaamheidsstrategie voor de lange termijn

Vanaf 1 december 2021 zijn de innovatieve materialen voor interieurontwerp van FENIX® CO2-neutraal.

Dit is het gevolg van een gunstige productopbouw en de implementatie van een duurzaamheidsstrategie op de lange termijn.

CO2-neutraal worden betekent dat FENIX, gebaseerd op het totale aantal vierkante meter dat maandelijks wordt verkocht, zal bijdragen aan de reductie van de in de atmosfeer uitgestoten CO2 door middel van koolstofcompensatieprojecten. De geselecteerde projecten voor het afvangen van koolstof zijn afvalenergievoorzieningen waarbij het methaangas dat vrijkomt uit stortplaatsen wordt gebruikt voor het genereren van elektriciteit.

 

Het FENIX®-rapport betreffende methodologie van koolstofvoetafdruk, een Witboek betreffende strategie voor koolstofcompensatie en de Verklaring betreffende volgen van leveranciers inzake compensatie kunnen worden gedownload op fenixforinteriors.info.

.

Fenix is now carbon neutral Play

TROTS OP NEUTRALITEIT

Meer verantwoordelijkheid. Ter inspiratie.

REDUCTIE VAN CO2-UITSTOOT DOOR MIDDEL VAN KOOLSTOFCOMPENSATIE

1 december 2021

5296.00
ton CO2-compensatiesinds
laatste update: 31 Januari 2023

Van wieg tot graf

Om CO2-neutraliteit te kunnen bereiken, zijn alle koolstofemissies gekwantificeerd die gedurende de levenscyclus van FENIX-materialen zijn uitgestoten in de atmosfeer. Van de extractie en het transport van de grondstoffen, via de productie van FENIX en uiteindelijk de verwijdering ervan; met alles is rekening gehouden en alles is gekwantificeerd. De CO2-voetafdruk van FENIX is gecertificeerd door een onafhankelijke derde.

Extractie van grondstoffen
Extractie van grondstoffen
Transport van grondstoffen
Transport van grondstoffen
Productie
Productie
Demontage
Demontage
Transport naar het verwijderingspunt
Transport naar het verwijderingspunt
Verwijdering
Verwijdering

Meer doen met minder

Het reduceren van de CO2-voetafdruk van FENIX en het bereiken van CO2-neutraliteit zijn belangrijke componenten van ons duurzaamheidsbeleid. Wij zijn ervan overtuigd dat het verbeteren van onze ecologische voetafdruk niet alleen het juiste is om te doen, maar dat het ook van essentieel belang is voor de continuïteit van het merk.

De weg naar CO2-neutraliteit begon met de vervanging van de activiteiten met de grootste milieu-impact en de verbetering van de efficiëntie van onze producten en processen. Bovendien hebben wij ons gericht op de duurzaamheid en samenstelling van FENIX. Wij geloven in “meer doen met minder”, en garanderen de kwaliteit van onze producten bij gebruik van minder hulpbronnen. Ten laatste compenseren wij alleen de gedurende de hele levenscyclus van FENIX uitgestoten emissies die moeilijk te verminderen zijn.

Fenix CO2 Neutral

FENIX STANDPUNTNOTA DUURZAAMHEID

Kom meer te weten over onze benadering van duurzaamheid en alle activiteiten waarmee we onze ecologische voetafdruk willen verminderen en bijdragen aan het langetermijnsucces van ons bedrijf en van onze klanten.

DOWNLOAD DE STANDPUNTNOTA