Zoek op fenixforinteriors.com
Cart
Close Cart
Uw winkelwagentje is leeg
Duurzaamheidsaanpak

Duurzaamheidsaanpak

In 2013 heeft Arpa Industriale FENIX® gelanceerd, een innovatief materiaal voor interieurs ontwikkeld door een internationaal, multidisciplinair team dankzij bedrijfseigen technologieën. Sinds december 2021 zijn FENIX-materialen koolstofneutraal: meer informatie vindt u op de pagina FENIX koolstofneutraal

Het reduceren van de koolstofvoetafdruk en het bereiken van koolstofneutraliteit zijn belangrijke onderdelen van ons algehele duurzaamheidsbeleid. Naast de overtuiging dat het verbeteren van de ecologische voetafdruk het juiste is om te doen, zijn wij er ook van overtuigd dat het van essentieel belang is om de continuïteit van het bedrijf en zijn merken te waarborgen. Daarom is duurzaamheid ook goed ingebed in de plannen en staat het hoog op de agenda met het credo “niet schaden, goed doen, beter doen”. 

De aanpak is simpel: wij meten onze impact, selecteren doelen voor het reduceren van deze impact, bewaken de voortgang en leggen hierover verslag af. Voor het meten van onze impact gebruiken wij de methodologie van levenscyclusanalyse (Life Cycle Assessment - LCA). LCA legt de details van de gehele ecologische voetafdruk van onze producten vast. 

Op feiten gebaseerde benadering 

Wij zijn ervan overtuigd dat je niet kunt beheren wat je niet meet. Het aanpakken van duurzaamheid en koolstofneutraliteit begint bij de kwantificering van de impact. 

Hoe? De Life Cycle Assessment (LCA)-methodologie is het meest betrouwbare en op feiten gebaseerde instrument voor het evalueren van de milieu-impact van de hele levenscyclus van een product, proces of activiteit. Dit wordt gedaan door de identificatie en kwantificering van de gebruikte energie, water en materialen en het afval en de emissies die vrijkomen in het milieu. 

Strategie van Arpa Industriale 

Duurzaamheid werd in 2010 een belangrijk onderdeel van Arpa Industriale’s License to Operate (LTO)-strategie en er is sindsdien veel inspanning gestoken in het verbeteren van de ecologische prestaties door de implementatie van een aantal projecten en activiteiten. 

Een belangrijk element van deze aanpak is het uiterst transparant zijn over onze huidige ecologische voetafdruk en over de plannen en doelen voor het reduceren van de algehele impact. Arpa Industriale heeft een op feiten en gezond verstand gebaseerde methodologie voor duurzaamheid geïmplementeerd, gericht op een ‘cradle-to-gate’ benadering die is geïntegreerd in het beheer van elk onderdeel van het bedrijf. 

Voor meer informatie over Arpa Industriale’s duurzaamheidsaanpak gaat u naar arpaindustriale.com

1/3

niet schaden

Aan de basis van de duurzaamheidsstrategie ligt het principe dat we moeten beginnen met onszelf wanneer we de wereld willen verbeteren: ‘niet schaden’. Dit betekent dat wij voldoen aan voorschriften en richtlijnen betreffende veiligheid, product en duurzaamheid. Daarnaast zoeken we mogelijkheden voor het minimaliseren van de ecologische impact bij alle activiteiten en producten. 

Arrow Top
2/3

goed doen

Het tweede element van de strategie is het zoeken naar mogelijkheden die het milieu ondersteunen buiten het directe bereik van onze eigen productievoetafdruk: ‘goed doen’. Wij willen een actieve dialoog aanmoedigen met onze leveranciers over het verbeteren van de milieuprestaties en het ondersteunen van de klanten in hun duurzaamheidsuitdagingen. Dit omvat het creëren van producten met een lange levensduur die de noodzaak van vervanging beperken. Als laatste onderzoeken we ook de ontwikkeling van projecten die helpen bij het absorberen of reduceren van de koolstofemissies die minder direct zijn gekoppeld aan onze fabrieken en ons productportfolio. 

Arrow Top
3/3

beter doen

Wij denken dat ons bedrijf door het aanpakken van duurzaamheidsuitdagingen in de toekomst kan blijven groeien en ‘beter kan doen’. Het investeren in duurzaamheid moet er - uiteindelijk - voor zorgen dat deze inspanningen verder gaan dan de horizon van de huidige regelgeving en ethische/morele overwegingen. 

Arrow Top